Information  X 
Enter a valid email address

Ackermans & van Haaren (0GYM)

  Print          Annual reports

Friday 06 March, 2009

Ackermans & van Haaren

Ackermans & van Haaren: Jaarresultaten 2008

Het resultaat van de deelnemingen (voor meerwaarden private equity)
bedroeg 136,4 miljoen euro over boekjaar 2008 (versus 183,2 miljoen
euro over 2007)

Het nettoresultaat daalde tot 114,6 miljoen euro omwille  van
beperktere meerwaarden en bijzondere waardeverminderingen (Groupe
Flo, Distriplus, Fortis aandelen)

* Belangrijke omzet- en winstgroei van baggeractiviteiten (DEME) in
 een aanhoudend zeer actieve markt
* Lagere bijdrage vastgoedactiviteiten omwille van uitzonderlijke
 kosten, minwaarden en vertraagde realisatie van bepaalde
 vastgoedprojecten
* Sterke prestatie van zowel Bank Delen als Bank J.Van Breda & C° in
 uiterst volatiele marktomstandigheden
* Bijdrage Private Equity deelnemingen beïnvloed door slecht vierde
 kwartaal en impairments bij Groupe Flo en Distriplus

De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om het
dividend stabiel te houden op 1,39 euro.

De Raad van Bestuur van Ackermans & van Haaren NV deelt mee dat het
geconsolideerd nettoresultaat (deel van de groep) van het boekjaar
2008 114,6 miljoen euro bedroeg, t.o.v. 241,4 miljoen euro in 2007.


Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de 
afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.
                                                                                                                          

a d v e r t i s e m e n t