Information  X 
Enter a valid email address

Flugger A/S (0M6Y)

  Print   

Wednesday 16 May, 2018

Flugger A/S

Flügger A/S – Tildeling af optioner og aktier

Flügger A/S – Tildeling af optioner og aktier

Tildeling af optioner

Flügger A/S’ bestyrelse har den 16. maj 2018 tildelt i alt 25.000 aktieoptioner.

Bestyrelsen tildeler i henhold til Flügger A/S’ ”Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Flügger A/S” optioner til administrerende direktør, Jimmi Mortensen.

Udnyttelseskursen er fastsat til DKK 300 pr. aktie. Antallet af optioner udgør 25.000.

Markedsværdi

Markedsværdien af de udstedte optioner er opgjort til DKK 107.500.

Markedsværdien er beregnet ud fra Black-Scholes-modellen med anvendelse af en volatilitet på 17,8% (beregnet ud fra de seneste 36 mdr.), et renteniveau på -0,3%, en aktiekurs på DKK 300 og under forudsætning af, at de tildelte optioner senest udnyttes 14 dage fra offentliggørelse af den bestyrelsesgodkendte årsrapport for 2020/2021 (én time efter det konkrete tidspunkt for offentliggørelse af årsrapporten). Der er ved værdiansættelsen taget højde for fremtidige udbyttebetalinger i væsentligt samme niveau som tidligere udmeldt.

Udnyttelse af optionerne

For at kunne udnytte de tildelte aktieoptioner skal nedenstående KPI’er, a) og mindst én af hhv. b), c) og d) på baggrund af bestyrelsesgodkendt årsrapport for 2020/2021, være opfyldt:

  1. Omsætning på mindst DKK 2 mia.
  2. EBITDA-margin på mindst 9%
  3. EBIT-margin på mindst 6%
  4. En lukkekurs for Flügger aktien på mindst DKK 600 på dagen for offentliggørelse af ovenstående bestyrelsesgodkendte årsrapport.

De udstedte optioner kan benyttes til køb af aktier i Flügger A/S fra én time efter offentliggørelse af den bestyrelsesgodkendte årsrapport for 2020/2021 og 14 dage (á 24 timer) frem.

Tildeling af aktier til Executive Management

Bestyrelsen i Flügger A/S har desuden i dag den 16. maj 2018 besluttet at tildele i alt 1.360 aktier til Executive Management, herunder de i direktionen registrerede, Keld Sørensen og Michael Larsen.

I henhold til programmet tildeles personerne B-aktier i selskabet med de dertil knyttede rettigheder.

Selskabet agter at opfylde forpligtelsen over for de pågældende personer ved at anvende selskabets beholdning af egne aktier.

Anskaffelseskursen for aktierne er 0 kr. og uafhængig af den til enhver tid værende børskurs for aktierne.

Aktierne tildeles efter anciennitet i Flügger A/S pr. hele år som ansat, dog maksimalt 10% af den enkeltes årsløn. Aktierne kan tidligst afhændes 36 måneder fra vederlæggelsestidspunktet.

Generel information om Flügger A/S’ incitamentsordning er tilgængelig på vores
hjemmeside: http://www.flugger.com/da/corporate/regulations

Med venlig hilsen
Flügger A/S

Attachment


a d v e r t i s e m e n t