Ackermans & van Haaren

Ackermans & van Haaren: tussentijdse verkla...

(Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van
14 november 2007)

BOUW, BAGGER EN CONCESSIES
DEME heeft in het eerste trimester een zeer hoge activiteitsgraad
gekend met een quasi volledige bezetting van de vloot, hetgeen tot de
verwachte stijging van omzet en resultaat leidt. Bovendien blijft
DEME haar orderboek op een hoog niveau vernieuwen (1.766 miljoen euro
per 1Q08 tov 1.811 miljoen euro per 31.12.07), mede dankzij nieuwe
contracten in de Emiraten, Brazilië, Australië en Panama.
Met de doop en indevaartname van de Breydel (9.000 m³) vorige week
eindigt de eerste fase van haar investeringsprogramma. Begin 2008
heeft DEME een nieuw investeringsprogramma aangekondigd van ongeveer
500 miljoen euro dat tussen nu en 2011 een 10-tal baggerschepen en
ander gespecialiseerd maritiem materiaal in de vaart moet brengen.

ALGEMENE AANNEMINGEN VAN LAERE kende een normaal verloop van haar
activiteiten en heeft zich van een behoorlijk gevuld orderboek weten
te verzekeren.

AvH heeft een eerste stap gezet in de markt van de bouwmaterialen in
INDIA. Gespreid over verschillende transacties werd een belang van
14,32% opgebouwd in de beursgenoteerde, familiale groep  SAGAR
CEMENTS. Sagar Cements Ltd beschikt over een productiecapaciteit van
0,6 MTPA clincker in  de zuidelijke provincie Andra  Pradesh.
Aangemoedigd door de groeimogelijkheden in de markt, is het bedrijf
recent gestart met een uitbreiding van haar capaciteit tot 2,6 MTPA.
De opstart van de bijkomende capaciteit wordt voorzien voor juni van
dit jaar. Sagar Cements heeft een beurskapitalisatie van ongeveer 77
miljoen euro (5 miljard Rs.).

VASTGOED & AANVERWANTE DIENSTEN
De vastgoedontwikkelingsactiviteiten van EXTENSA ontwikkelen zich
verder volgens plan. Verschillende residentiële verkavelingsprojecten
hebben de nodige vergunningen bekomen om in verkoop gebracht te
worden. Ook in het buitenland vorderen de lokale projecten in de
goede richting.

Bij LEASINVEST REAL ESTATE bleven de bezettingsgraad (96,46% vs
97,74%) en huurrendement (7,14% vs 7,21%) op een zeer behoorlijk
peil. De reële waarde van de vastgoedportefeuille bedroeg per
31.03.08 468,9 miljoen euro tov 441,1 miljoen euro per 31.12.07 mede
dankzij de verwerving van een portefeuille van 4 gebouwen 'logistiek
& retail' in de Antwerpse regio. Daarnaast werd nog een akkoord
gesloten voor de verwerving op termijn van een 50.000 m² logistieke
site bij Brussel.

FINANCIËLE DIENSTEN
Niettegenstaande de uiterst volatiele financiële markten wist BANK
DELEN de negatieve beursimpact gedeeltelijk te compenseren door een
belangrijke netto inflow vanwege de bestaande en nieuwe klanten. De
aan Bank Delen toevertrouwde activa bedroegen aldus per 31.03.08
11.521 miljoen euro (tov 12.126 miljoen euro per einde 2007) en per
einde april mede dankzij het beursherstel reeds 11.900 miljoen euro.
De integratie van Bank Delen en Capfi verloopt zoals verhoopt zowel
intern als naar het cliënteel. De verkiezing van Bank Delen begin
2008 voor de 2de opeenvolgende keer als 'Beste Private Bank' in
België heeft zeker het vertrouwen van de cliënten in de bank
ondersteund.

Recent heeft AvH, via een deelneming van 15% in Promofi, haar
belangenpercentage in Finaxis verhoogd van 75% tot 78,75%. Bij deze
transactie werd een waarde gehanteerd voor Finaxis van 957 miljoen
euro.

BANK J.VAN BREDA & C° blijft een positieve ontwikkeling kennen van
haar activiteiten en haar handelsfonds, hetgeen zich vertaalt in de
groei van de buitenbalansbeleggingen en de commissie-inkomsten.
Niettegenstaande de negatieve rentecurve bleef het resultaat over het
eerste kwartaal stabiel tov. vorig jaar.

PRIVATE EQUITY
De meeste deelnemingen kenden in de loop van het eerste trimester een
evolutie in lijn met hun budgetten. De groeivertraging in de US laat
zich vooralsnog niet merken in de gang van zaken van de meeste
industriële deelnemingen, terwijl de Europese consument daarentegen
wel voorzichtiger omspringt met zijn gezinsbudget.

In de loop van het eerste trimester werd de gelegenheid geboden een
minderheidsbelang van 20% te nemen in Koffie F. Rombouts NV. Met een
omzet van 120 miljoen euro in 2006 (eigen vermogen per 31.12.06: 22,4
miljoen euro) behoort Koffie F. Rombouts als kwaliteitsmerk tot de
marktleiders in België, met een sterke aanwezigheid in Frankrijk.


AvH & Subholdings
Mede onder  de  invloed  van de  financiële  markten  op  de
beleggingsportefeuille van de groep enerzijds, en de investeringen in
Sagar Cements  en Koffie  F. Rombouts  anderzijds, daalde  de
netto-thesauriepositie van AvH per 31.03.2008 tot 309,9 miljoen euro
(vs 363,6 miljoen euro per 31.12.2007).


Vooruitzichten 2008
De economische conjunctuur en de onzekerheden op de financiële
markten nopen tot enige voorzichtigheid.
Behoudens onvoorziene omstandigheden blijft de raad van bestuur een
sterke bijdrage verwachten van de meeste deelnemingen tot het
groepsresultaat.

Kalender 2008
4 juni 2008              betaalbaarstelling dividend
28 augustus 2008          bekendmaking halfjaarresultaten
2008
17 november 2008         tussentijdse verklaring 3Q08
6 maart 2009            bekendmaking jaarresultaten 2008


Ackermans & van Haaren is een gediversifieerde groep actief in 4
kernsectoren : bouw,bagger en concessies (DEME, één van de grootste
baggerbedrijven ter wereld - Algemene Aannemingen Van Laere, een
toonaangevende aannemer in België), vastgoed en aanverwante diensten
(Leasinvest Real Estate, een genoteerde vastgoedbevak met ongeveer
460 miljoen euro vastgoedactiva in portefeuille - Extensa, een
belangrijke gronden- en vastgoedontwikkelaar met zwaartepunt in
België, Luxemburg en Centraal-Europa), private banking (Bank Delen,
één van de grootste onafhankelijke privé-vermogensbeheerders in
België - Bank J.Van Breda & C°, niche-bank voor de ondernemer en de
vrije beroepen in België), en private equity (Sofinim, één van de
grootste risicokapitaalverschaffers in België, en GIB).
De groep concentreert zich op een beperkt aantal strategische
participaties  met  een   belangrijk  groeipotentieel.   De
marktkapitalisatie van AvH bedraagt ongeveer 2,3 miljard euro. AvH is
opgenomen in de BEL20-index, de Private Equity NXT index van Euronext
Brussel en vanaf 23 juni ook in de Europese DJ Stoxx 600.

Website
Alle  persberichten   van  AvH   en  haar   belangrijkste
groepsvennootschappen evenals de 'Investor Presentation' kunnen ook
geraadpleegd worden op de AvH website : www.avh.be. Geïnteresseerden
die de persberichten via e-mail wensen te ontvangen moeten zich
(opnieuw) inschrijven via deze website, rubriek 'Nieuws'.


Voor bijkomende informatie kunt u telefonisch terecht bij:
Luc
Bertrand
CEO - Voorzitter van het Executief Comité
tel: +32.3.231.87.70
e-mail: [email protected]

Jan Suykens
Lid van het Executief Comité
tel: +32.3.897.92.36
e-mail: [email protected]