Oriflame Cosmetics AB

Oriflame Cosmetics flaggningsmeddelande

            Flaggningsmeddelande

Robert af Jochnick, styrelseordförande i Oriflame har förvärvat
50.000 aktier Oriflame Cosmetics S.A. Robert af Jochnicks innehav
uppgår därefter till 4.283.715 aktier vilket motsvarar cirka 7,6
procent av kapital och röster i Oriflame Cosmetics S.A.


Denna information skickades av Hugin.