Ackermans & van Haaren

Ackermans & van Haaren NV - Transparantieme...

Ackermans &  van Haaren  NV heeft  op 31  oktober 2008  een
transparantiemelding ontvangen in het kader van de overgangsregeling
van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke
deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de
verhandeling op een gereglementeerde markt.

De relevante gegevens van deze transparantiemelding zijn als volgt:

1.     Kennisgevingsplichtige personen

*     Scaldis Invest NV, vennootschap naar Belgisch recht.
*     "Het Torentje", een stichting administratiekantoor naar
 Nederlands recht.

2.     Noemer: totaal aantal aandelen

*     33.496.904

3.     Teller: totaal  aantal stemrechten uitgeoefend  door
kennisgevingsplichtige personen, Ackermans & van Haaren NV  en
Brinvest NV (per 1 september 2008)

*     Scaldis Invest
 NV
 11.054.000 (33,00%)
*     Stichting Administratiekantoor "Het Torentje"
           0  (0,00%)
*     Ackermans & van Haaren
 NV                      263.046  (0,79%)
*     Brinvest
 NV
    51.300  (0,15%)
Totaal
11.368.346 (33,94%)

4.     Eigen aandelen

*     Ackermans & van Haaren NV bezit, samen met haar
 dochtervennootschap Brinvest NV, in totaal 314.346 eigen aandelen.
 Hiervan worden 310.800 aandelen aangehouden ter indekking van het
 aandelenoptieplan.

5.     Controleketen

*     Brinvest NV, een vennootschap naar Belgisch recht, wordt
 rechtstreeks gecontroleerd door Nationale Investeringsmaatschappij
 NV, een vennootschap naar Belgisch recht.
*     Nationale Investeringsmaatschappij NV wordt rechtstreeks
 gecontroleerd door Ackermans & van Haaren NV, een vennootschap naar
 Belgisch recht.
*     Ackermans & van Haaren NV wordt rechtstreeks gecontroleerd
 door Scaldis Invest NV, een vennootschap naar Belgisch recht.
*     Scaldis Invest NV wordt rechtstreeks gecontroleerd door
 Belfimas NV, een vennootschap naar Belgisch recht.
*     Belfimas NV wordt rechtstreeks gecontroleerd door Celfloor
 S.A., een vennootschap naar Luxemburgs recht.
*     Celfloor S.A. wordt rechtstreeks gecontroleerd door Apodia
 International Holding B.V., een vennootschap naar Nederlands recht.
*     Apodia International Holding B.V. wordt rechtstreeks
 gecontroleerd door Palamount N.V., een vennootschap opgericht onder
 het recht van de Nederlandse Antillen.
*     Palamount N.V. wordt rechtstreeks gecontroleerd door "Het
 Torentje", een stichting administratiekantoor opgericht naar
 Nederlands recht.
*     Stichting administratiekantoor "Het Torentje" is de ultiem
 controlerende aandeelhouder.

Voormelde gegevens  zijn tevens  beschikbaar op  onze  website
www.avh.be.


Ackermans & van Haaren is een gediversifieerde groep actief in 4
kernsectoren : bouw, bagger en concessies (DEME, één van de grootste
baggerbedrijven ter wereld - Algemene Aannemingen Van Laere, een
toonaangevende aannemer in België), vastgoed en aanverwante diensten
(Leasinvest Real Estate, een genoteerde vastgoedbevak met ongeveer
500 miljoen euro vastgoedactiva in portefeuille - Extensa, een
belangrijke gronden- en vastgoedontwikkelaar met zwaartepunt in
België, Luxemburg en Centraal-Europa), private banking (Bank Delen,
één van de grootste onafhankelijke privé-vermogensbeheerders in
België - Bank J.Van Breda & C°, niche-bank voor de ondernemer en de
vrije beroepen in België), en private equity (Sofinim, één van de
grootste risicokapitaalverschaffers in België, en GIB).
De groep concentreert zich op een beperkt aantal strategische
participaties met een belangrijk groeipotentieel. AvH is opgenomen in
de BEL20-index, de Private Equity NXT index van Euronext Brussel en
vanaf 23 juni ook in de Europese DJ Stoxx 600.

Website
Alle  persberichten   van  AvH   en  haar   belangrijkste
groepsvennootschappen evenals de 'Investor Presentation' kunnen ook
geraadpleegd worden op de AvH website : www.avh.be. Geïnteresseerden
die de persberichten via e-mail wensen te ontvangen moeten zich
inschrijven via deze website, rubriek 'Nieuws'.


Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de 
afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.