Ackermans & van Haaren

Ackermans & van Haaren NV: Tussentijdse ver...

Tussentijdse verklaring bij de gang van zaken van de voornaamste
deelnemingen - Derde kwartaal 2008
(Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van
14 november 2007)


BOUW, BAGGER EN CONCESSIES
Dankzij een quasi volledige bezetting van haar vloot in het derde
kwartaal blijven de omzet en winstdoelstellingen van DEME voor het
hele boekjaar gehandhaafd. Vele nieuwe contracten hebben geleid tot
een stijging van orderboek tot 2.306 miljoen euro per einde oktober
2008 (versus 1.946 miljoen euro per 30.06.08).

De voornaamste nieuwe contracten na 30 juni 2008 betreffen
*     Port Rashid (Dubai): een contract van 390 miljoen euro
 voor landwinning en uitbreiding van Port Rashid, waar
 woongelegenheid en faciliteiten voor recreatie worden gebouwd voor
 200.000 personen. Dit contract wordt uitgevoerd in tijdelijke
 vereniging met Boskalis.
*     London Gateway Port: de ontwikkeling van een groot nieuw
 havengebied aan de Thames in het Verenigd Koninkrijk. Dit project
 van in totaal 400 miljoen GBP zal in tijdelijke vereniging met
 Laing O'Rourke worden uitgevoerd.
*     Amoras: een belangrijke opdracht voor het ontwerp, de bouw
 en de exploitatie van een slibverwerkings- en bergingssyteem in de
 Antwerpse haven. Dit werk van 400 miljoen euro wordt voor de helft
 uitgevoerd door DEME.
*     Zuid-Amerika: baggerwerken in Manzanillo (Mexico) als deel
 van de aanleg van een LNG-terminal en een nieuw contract voor het
 baggeren van de toegangsgeul tot een nieuwe containerterminal in
 Panama. Deze beide contracten vertegenwoordigen samen een bedrag
 van 40 miljoen euro.
*     Azië: nieuwe contracten voor baggerwerken in Taiwan en een
 milieubaggerwerk op de Filippijnen voor samen 100 miljoen euro.

In het licht van deze gunstige evolutie van het orderboek bestudeert
DEME verdere investeringen in haar vloot, binnen de grenzen van het
vroeger aangekondigde investeringsplan.

Bij  ALGEMENE   AANNEMINGEN   VAN  LAERE   droegen   alle
dochtervennootschappen positief bij. Het orderboek kon op peil
gehouden worden dankzij nieuwe werven in o.m. Vilvoorde, Machelen en
Zoetermeer (Nederland).

VASTGOED & AANVERWANTE DIENSTEN
Bij de vastgoedbevak LEASINVEST REAL ESTATE bleef de reële waarde van
de vastgoedportefeuille nagenoeg constant op 487,0 miljoen euro.
Inclusief de projectontwikkelingen bedroeg de totale waarde 513,3
miljoen euro  (vs.  502,7  miljoen  euro  per  30.06.08).  De
bezettingsgraad bleef op een zeer hoog niveau van 97,30% (vs. 97,06%
op het einde van het tweede kwartaal) en het huurrendement bedroeg
7,20% (vs. 7,15% per 30.06.08).

In het derde kwartaal werd een kantoorproject van 1.585 m² gekocht in
de stad Luxemburg. Er werden ook bijkomende investeringen gedaan in
het lopende project Bian in Luxemburg.

De ontwikkelingsactiviteiten van EXTENSA ondervinden duidelijk een
vertraging van de vraag naar nieuwbouwpercelen. Dankzij de lage
boekwaarde van de grondenvoorraad en een aantal nieuwe vergunningen,
heeft de landontwikkelingsactiviteit in België een laag risicoprofiel
en behoudt zij haar recurrent winstkarakter.

De vergunningen voor de verdere ontwikkeling van de Tour & Taxis-site
zijn in volle voorbereiding, mede in de context van een eerste
project voor de Brusselse milieumaatschappij BIM/IBGE van 16.000 m².
In Roemenië wordt het shoppingcenter in Focsani in het vierde
kwartaal opgeleverd. De start van de verkoop van het residentieel
project in Istanbul (Turkije) werd met enkele maanden verdaagd
omwille van de lokale marktomstandigheden.


FINANCIËLE DIENSTEN
Niettegenstaande de uiterst volatiele financiële markten en de
aanhoudende onrust in de financiële sector konden zowel Bank Delen
als Bank J.Van Breda & C° in het 3de kwartaal een sterke commerciële
groei realiseren.

Per 30.09.08 bedroegen de aan BANK DELEN toevertrouwde activa 10.889
miljoen euro (tov 11.293 miljoen euro per 30.06.08 en 12.126 miljoen
euro per 31.12.07). Rekening houdend met het neerwaarts beurseffect
over de eerste 9 maanden van 2008 impliceert dit een belangrijke
netto-aangroei van nieuwe toevertrouwde activa.

Over de eerste 9 maanden van 2008 steeg het eigen vermogen van Bank
Delen van 246 miljoen euro tot 271 miljoen euro.

Bank Delen  belegt haar  eigen  activa bijna  uitsluitend  in
overheidspapier op korte termijn.

Ook BANK J.VAN BREDA & C° blijft commercieel sterk presteren bij haar
doelgroepcliënten van ondernemers en vrije beroepen. Het totaal door
cliënten belegd vermogen steeg tot 4.940 miljoen euro per 30.09.08
(tov 4.827 miljoen euro per 30.06.08 en 4.701 miljoen euro per
31.12.07). Het totaal volume deposito's steeg in het derde kwartaal
met 5% tot 2.063 miljoen euro (of +9% over de eerste 9 maanden van
2008), en bij de buitenbalansbeleggingen compenseert de instroom het
negatieve beurseffect.

Over de eerste 9 maanden van 2008 steeg het eigen vermogen van Bank
J.Van Breda & C° van 207 miljoen euro tot 224 miljoen euro.

Ook Bank J.Van Breda & C° belegt haar  beleggingsportefeuille
traditioneel uiterst  conservatief,  en  bijna  uitsluitend  in
overheidspapier. Bank J.Van Breda & C° verleent uitsluitend kredieten
aan doelgroepcliënten met wie ze een duurzame en globale relatie
onderhoudt. Bovendien zijn deze kredieten zeer gediversifieerd qua
bedragen en debiteuren. De afschrijvingen voor kredietverliezen
blijven dan ook in het 3de kwartaal zeer beperkt.

De niche-benadering van beide banken en de traditioneel uiterst
voorzichtige beleggingsstrategie hebben ervoor gezorgd dat noch Bank
Delen noch Bank J.Van Breda & C° enig 'subprime' papier of andere
'toxische' producten in portefeuille hebben.

PRIVATE EQUITY
De private equity-deelnemingen blijven globaal een belangrijke,
alhoewel lagere, bijdrage leveren tot het groepsresultaat. De impact
van de financiële crisis  op het consumentenvertrouwen en  de
economische groeivertraging die intussen duidelijk evolueert naar een
diepgaande recessie, hebben zich in de loop van het derde kwartaal
immers vertaald in een daling van de omzet en operationele winst van
een aantal industriële deelnemingen.AvH & Subholdings
De netto-thesauriepositie van AvH bedroeg per 30.09.2008 nog 171,7
miljoen euro (tov 207,6 miljoen euro per 30.06.08). De evolutie wordt
hoofdzakelijk verklaard door de daling van de marktwaarde van de
geldbeleggingen in KBC en Fortis met 31,6 miljoen euro. Op basis van
de recente koersevolutie bij Fortis verwacht AvH een totale negatieve
impact op de resultaten van het boekjaar 2008 van ongeveer 44 miljoen
euro (hetzij 1,3 euro per aandeel AvH).

Vooruitzichten 2008
Ackermans & van Haaren verwacht voor het hele jaar 2008 nog steeds
een behoorlijk operationeel groepsresultaat te kunnen realiseren,
o.m. dankzij de sterke baggerconjunctuur en de goede commerciële
prestatie van haar banken. Intussen laten de gevolgen van de
verzwakking van de economische conjunctuur zich ook voelen bij de
meeste groepsdeelnemingen.Kalender 2009
6 maart 2009           bekendmaking jaarresultaten 2008
18 mei 2009            tussentijdse verklaring Q1 2009
25 mei 2009            gewone algemene vergadering
27 augustus 2009        halfjaarresultaten 2009
16 november 2009       tussentijdse verklaring Q3 2009Ackermans & van Haaren is een gediversifieerde groep actief in 4
kernsectoren : bouw,bagger en concessies (DEME, één van de grootste
baggerbedrijven ter wereld - Algemene Aannemingen Van Laere, een
toonaangevende aannemer in België), vastgoed en aanverwante diensten
(Leasinvest Real Estate, een genoteerde vastgoedbevak met ongeveer
480 miljoen euro vastgoedactiva in portefeuille - Extensa, een
belangrijke gronden- en vastgoedontwikkelaar met zwaartepunt in
België, Luxemburg en Centraal-Europa), private banking (Bank Delen,
één van de grootste onafhankelijke privé-vermogensbeheerders in
België - Bank J.Van Breda & C°, niche-bank voor de ondernemer en de
vrije beroepen in België), en private equity (Sofinim, één van de
grootste risicokapitaalverschaffers in België, en GIB).
De groep concentreert zich op een beperkt aantal strategische
participaties met een belangrijk groeipotentieel. AvH is opgenomen in
de BEL20-index, de Private Equity NXT index van Euronext Brussel en
vanaf 23 juni ook in de Europese DJ Stoxx 600.


Website
Alle  persberichten   van  AvH   en  haar   belangrijkste
groepsvennootschappen evenals de 'Investor Presentation' kunnen ook
geraadpleegd worden op de AvH website : www.avh.be. Geïnteresseerden
die de persberichten via e-mail wensen te ontvangen moeten zich
inschrijven via deze website, rubriek 'Nieuws'.


Voor bijkomende informatie kunt u telefonisch terecht bij:
Luc
Bertrand
CEO - Voorzitter van het Executief Comité
tel:
+32.3.231.87.70
e-mail: [email protected]

Jan Suykens
Lid van het Executief Comité
tel: +32.3.897.92.36
e-mail: [email protected]

Tom Bamelis
Lid van het Executief Comité
tel: +32.3.897.92.42
e-mail: [email protected]


Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de 
afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.