Oriflame Cosmetics AB

Oriflame Cosmetics - inbjudan till telefonkonfe...

     Oriflame Cosmetics delårsrapport för första kvartalet 2009
         presenteras vid telefonkonferens torsdagen 23 april

Offentliggörande
Oriflame Cosmetics kommer att offentliggöra resultatet för det första
kvartalet 2009 torsdagen den 23 april klockan 07.15.

Telefonkonferens
Bolaget kommer även att hålla en telefonkonferens torsdagen den 23
april klockan 09.30.

Telefonnummer:
Sverige: +46 (0)8 5051 3793
Storbritannien: +44 (0)20 7806 1968
USA: +1 718 354 1387
Luxemburg: +352 342 080 8656
Schweiz: +41 (0)43 456 9299

Kod: 3518462


Det finns också möjlighet att lyssna direkt på telefonkonferensen via
länk på  www.oriflame.com eller www.financialhearings.com.


Värdar: Magnus Brännström, VD och koncernchef, och Gabriel Bennet,
finansdirektör.


För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Linzenbold, Oriflame Investor Relations, +46 765 422 709
Johan Wallinder, Financial Hearings, +46 8 411 43 80


Denna information skickades av Hugin.