Ackermans & van Haaren

Ackermans & van Haaren: Tussentijdse verkla...

Tussentijdse verklaring bij de gang van zaken van de voornaamste
deelnemingen - Eerste kwartaal 2009

BOUW, BAGGER EN CONCESSIES
DEME (AvH 50%) kende in het eerste kwartaal van 2009 nog steeds een
hoge activiteitsgraad met een quasi volledige bezetting van de vloot.
De omzet en het operationeel resultaat bleven dan ook in lijn met
2008. Bovendien heeft DEME haar orderboek op een relatief hoog niveau
vernieuwd (1.972 miljoen euro per eind maart 2009 tov 2.192 miljoen
euro per 31.12.2008) o.m. dankzij nieuwe contracten in Nigeria,
Rusland, Brazilië, Angola, Zuid-Afrika, Libië en Duitsland. Het
project in Port Rashid werd begin 2009 door de klant geannuleerd,
weliswaar na de uitvoering van de eerste fase einde 2008/begin 2009
(impact op het orderboek per 31.03.2009 -286 miljoen euro). De
geslaagde diversificatie van DEME naar milieuactiviteiten, maritieme
werken (bv offshore windparken) en offshore olie- en gasprojecten
ondersteunen in belangrijke mate de positieve evolutie. DEME werkt op
een belangrijk aantal nieuwe tenders. De toekenning hiervan neemt
evenwel in het algemeen gemiddeld meer tijd in beslag in deze
onzekere economische en financiële omstandigheden.

ALGEMENE AANNEMINGEN VAN LAERE (AvH 100%) blijft relatief goed
standhouden niettegenstaande een moeilijke bouwconjunctuur.

VASTGOED & AANVERWANTE DIENSTEN
Bij LEASINVEST REAL ESTATE - LRE (AvH 30,01%) bleven bezettingsgraad
(98% tov 97,3% per 31.12.2008) en huurrendement (7,45% vs 7,27%) op
een zeer behoorlijk peil, hetgeen leidde tot een goed operationeel
vastgoedresultaat. De reële waarde van de vastgoedportefeuille,
inclusief de projectontwikkelingen (tengevolge de gewijzigde IFRS
norm IAS 40), bedroeg per 31.03.2009 570,9 miljoen euro (tov 563,2
miljoen euro per 31.12.2008). De niet gerealiseerde meerwaarde (12
miljoen euro) op de projectontwikkeling Bian in Luxemburg compenseert
ruim de negatieve variaties in de reële waarde van andere gebouwen.

EXTENSA (AvH 100%) blijft een beperkte verkoopsactiviteit onderhouden
in de grondontwikkelingsactiviteiten. De projectontwikkelingen kennen
een normaal verloop, maar aangezien er nog geen opleveringen konden
plaatsgrijpen, hebben deze vooralsnog geen bijdrage geleverd tot het
resultaat.

COBELGUARD (AvH 40%) kende een verdere succesvolle ontwikkeling van
haar   omzetcijfer   in   weliswaar   zeer   concurrentiële
marktomstandigheden.

Het eerste kwartaal is voor GROUPE FINANCIERE DUVAL (AvH 30%)
traditioneel  verlieslatend  gezien  het  'laagseizoen'  in  de
exploitatie-activiteiten (vnl vakantieparken). Niettegenstaande een
duidelijke vertraging in  de promotie-activiteiten, blijft  het
orderboek op een behoorlijk peil.

ANIMA CARE (AvH 100%), het nieuwe initiatief van AvH naar de zorg- en
gezondheidssector, heeft intussen haar eerste rusthuis verworven. Het
woon- en zorgcentrum 'De Toekomst/Sautstraetpoorte' in Aalst telt 85
erkende bedden en 38 serviceflats. Anima Care is in gesprek rond de
overname van andere rusthuizen en beschikt over een pijplijn aan
nieuwbouwprojecten en opties op gronden. Anima Care heeft de ambitie
een volwaardige speler te worden in de zorgsector met een breed
dienstenaanbod. Hierbij wil zij investeren zowel in het vastgoed als
in kwaliteitsvolle uitbatingen.

FINANCIËLE DIENSTEN
Niettegenstaande de uiterst volatiele financiële markten, blijven de
netto inflows van vermogens door bestaande en nieuwe klanten in lijn
met de recordgroei van de vorige jaren. Aldus bedragen de aan BANK
DELEN (AvH 78,75%) toevertrouwde activa per 31.03.2009 10.615 miljoen
euro (vs 10.343 miljoen euro per 31.12.2008). Alle zetels van Bank
Delen, zowel als het netwerk van Bank J.Van Breda & C°, dragen bij
tot de groei van de netto inflow. De verkiezing van Bank Delen begin
2009 door Euromoney als 'Best Private Bank' in België voor de derde
opeenvolgende keer heeft zeker het vertrouwen van de cliënten
ondersteund.

Ook BANK J.VAN BREDA & C° (AvH 78,75%) kende in het eerste kwartaal
2009 een gunstige evolutie, zowel in het volume deposito's als
buitenbalansbeleggingen (5.263 miljoen euro totaal belegd  door
cliënten per  31.03.2009  -  waarvan  1.429  miljoen  euro  in
vermogensbeheer bij Bank Delen - tov 5.009 miljoen euro  per
31.12.2008). De resultaten werden ondersteund door een terugkeer van
een meer normale rentecurve, hetgeen een positief effect heeft op het
renteresultaat. Niettegenstaande de provisie voor kredietverliezen in
het eerste kwartaal zeer laag bleef, noopt de economische recessie
toch tot enige voorzichtigheid.

PRIVATE EQUITY
De private equity deelnemingen voelden in 1Q2009 in vergelijking met
het vierde kwartaal 2008 een versterkte impact van de economische
recessie. Dit levert dan ook een gemengd beeld waarbij de meer
cyclische of consumentgedreven bedrijven een nettoverlies vertoonden
in  het  eerste  kwartaal.  Onze  traditioneel  voorzichtige
financieringsstructuur van de private equity investeringen laat deze
bedrijven toe  zich volop  te  focussen op  hun  operationele
prioriteiten. Voorlopig werden er binnen de private equity nog geen
nieuwe investeringen gerealiseerd. De verkoop van de deelneming IDIM
leverde een meerwaarde van 1,5 miljoen euro (deel AvH).

ANDERE INVESTERINGEN
In het eerste kwartaal van 2009 kon de plantagegroep SIPEF (AvH 20%)
haar productie van palmolie in Indonesië en Papua-Nieuw-Guinea met
13,7% verhogen. De prijs van palmolie is in 2009 opnieuw beginnen
stijgen, na een bodem bereikt te hebben in Q4 2008. De combinatie van
bemoedigende productiecijfers,  aantrekkende  palmolieprijzen  en
verlaagde productiekosten doen een goed 2009 verwachten voor Sipef,
zonder evenwel het recordniveau van 2008 te evenaren.

Gebaseerd op een goed orderboek kon HENSCHEL (AvH 50%) in het eerste
kwartaal nog een zeer sterk resultaat neerzetten, mede dankzij een
verhoging van de efficiëntie. In de huidige conjunctuur staat de
vernieuwing van het orderboek vanzelfsprekend meer onder druk.

Naast de investering in SAGAR CEMENTS (AvH 14,8%) werd recent een
tweede deelneming gerealiseerd in Indië. AvH investeert in joint
venture met het in Delhi gevestigde ORIENTAL STRUCTURAL ENGINEERS in
de ontginning en de productie van aggregaten, zowel bestemd voor de
wegenbouw als voor de productie van beton. De joint venture beschikt
momenteel over een totale capaciteit van 1,2 miljoen ton aggregaten
per jaar, met de ambitie deze substantieel te verhogen in de loop van
de volgende jaren. Met deze investering spelen wij maximaal in op de
verwachte, aanhoudende stijging van de vraag naar basismaterialen
voor de bouw in India, die gedreven wordt zowel door economische
(nood aan bijkomende infrastructuur) als demografische (huisvesting)
elementen.


AvH & Subholdings
De netto-thesauriepositie van AvH bedroeg per 31.03.2009 143,7
miljoen euro (tov 106,4 miljoen euro per 31.12.2008). Deze positie
houdt rekening met enerzijds een beperkte negatieve impact van de
financiële markten op de aandelenportefeuille en 7,5 miljoen euro
vervolginvesteringen  hoofdzakelijk  binnen  de  private  equity
portefeuille, en anderzijds 57 miljoen euro inkomsten uit de verkoop
van de deelnemingen (voornamelijk Oleon en IDIM).


Vooruitzichten 2009
De huidige economische crisis noopt tot grote voorzichtigheid. Dit
neemt niet weg dat de Raad van Bestuur van AvH er vertrouwen in heeft
dat de meeste deelnemingen van de groep goed gepositioneerd zijn.
Kalender 2009
25 mei 2009              gewone algemene vergadering
27 augustus 2009          halfjaarresultaten 2009
16 november 2009         tussentijdse verklaring Q3 2009Ackermans & van Haaren is een gediversifieerde groep actief in 4
kernsectoren : bouw, bagger en concessies (DEME, één van de grootste
baggerbedrijven ter wereld - Algemene Aannemingen Van Laere, een
toonaangevende aannemer in België), vastgoed en aanverwante diensten
(Leasinvest Real Estate, een genoteerde vastgoedbevak - Extensa, een
belangrijke gronden- en vastgoedontwikkelaar met zwaartepunt in
België, Luxemburg en Centraal-Europa), private banking (Bank Delen,
één van de grootste onafhankelijke privé-vermogensbeheerders in
België - Bank J.Van Breda & C°, niche-bank voor de ondernemer en de
vrije beroepen in België), en private equity (Sofinim, één van de
grootste risicokapitaalverschaffers in België, en GIB).
De groep concentreert zich op een beperkt aantal strategische
participaties met een belangrijk groeipotentieel. AvH is opgenomen in
de BEL20-index, de Private Equity NXT index van Euronext Brussel en
in de Europese DJ Stoxx 600.

Website
Alle  persberichten   van  AvH   en  haar   belangrijkste
groepsvennootschappen evenals de 'Investor Presentation' kunnen ook
geraadpleegd worden op de AvH website : www.avh.be. Geïnteresseerden
die de persberichten via e-mail wensen te ontvangen kunnen zich
inschrijven via deze website, rubriek 'Nieuws'.


Voor bijkomende informatie kunt u telefonisch terecht bij:
Luc
Bertrand
CEO - Voorzitter van het Executief Comité
tel:
+32.3.231.87.70
e-mail: [email protected]

Jan Suykens
Lid van het Executief Comité
tel: +32.3.897.92.36
e-mail: [email protected]

Tom Bamelis
Lid van het Executief Comité
tel: +32.3.897.92.42
e-mail: [email protected]


Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de 
afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.