Nyrstar

Nyrstar stemt in met overname van 19,9% belang ...

Balen, België (28 september 2009) - Nyrstar NV maakte vandaag bekend
dat het heeft ingestemd met de overname van een belang van 19,9% in
Ironbark Gold Limited (ASX-IBG) (Ironbark) voor (ongeveer) ¤3,5
miljoen.

Ironbark is een Australisch beursgenoteerd mijnbedrijf met
exploratieprojecten in Australië en Noord-Groenland. Ironbark richt
zich vooral op de ontwikkeling van de internationaal gerenommeerde
zink-loodafzetting Citronen in Noord-Groenland. Volgens Ironbark is
dit één van de grootste onontgonnen bronnen van zink ter wereld. In
november 2008 publiceerde Ironbark een bijgewerkte verklaring volgens
de JORC-code voor het Citronen zink-loodproject. Daarin stond een
totale hoeveelheid erts (aangeduid en afgeleid) van (ongeveer) 56
miljoen ton vermeld met (ongeveer) 5,4% zink en 0,6% lood.

Als onderdeel van de overname kende Ironbark aan Nyrstar ook een
afname-overeenkomst toe die geldt voor de hele levensduur van de mijn
voor 35% van de productie van de Citronen zink-loodafzetting eens de
commerciële productie van start gaat. Afhankelijk van de
marktomstandigheden zal dit volgens Nyrstar tijdens de 3 tot 5
komende jaren verwezenlijkt zijn.

De overname gebeurt door middel van nieuwe aandelen in Ironbark die
in twee (2) schijven aan Nyrstar worden uitgegeven. Men verwacht dat
de eerste schijf (die Nyrstar een belang van 13% geeft) deze week
voltooid zal zijn. Deze is afhankelijk van de ontvangst van een
verklaring van afstand van de Australian Securities Exchange (zie
beneden). De afronding van de tweede schijf hangt af van de
goedkeuring door de aandeelhouders van Ironbark. Daarna heeft Nyrstar
een belang van 19,9% in Ironbark. Ironbark zal een
aandeelhoudersvergadering bijeenroepen om de vereiste goedkeuring te
vragen. Indien Ironbark de goedkeuring van de aandeelhouders krijgt,
verwacht men dat de tweede schijf voltooid zal zijn tijdens H2 2009.
De Raad van Bestuur van Ironbark wil de transactie unaniem aanbevelen
bij de aandeelhouders.

Ironbark vroeg ook de goedkeuring van de Australian Securities
Exchange om Nyrstar een niet-verwaterend voorkooprecht te geven
waarmee Nyrstar op pro-rata basis kan deelnemen in toekomstige
kapitaalverhogingen om de verhouding van de aandelen te behouden.

De heer Erling Sorensen, chief commercial officer van Nyrstar, werd
benoemd in de Raad van Bestuur van Ironbark. In zijn uitleg bij de
overname verklaarde de heer Sorensen:

"We zijn verheugd over deze investering en onze nieuwe relatie met
Ironbark. We zijn er immers van overtuigd dat het Citronen
zink-loodproject kan uitgroeien tot één van de belangrijkste
zinkmijnen ter wereld met een comfortabele positie op de kostencurve.
Bovendien is het goed gelegen om onze Europese smelterijen jarenlang
van grondstoffen te voorzien.

We zijn ervan overtuigd dat de fundamentele vooruitzichten voor zink
positief zijn. Deze investering is een engagement voor de duurzame
toekomst op lange termijn van onze sector en onze positie als leider
op de zinkmarkt."

               - einde -

Over Nyrstar
De partner bij uitstek op het vlak van essentiële grondstoffen om een
veranderende wereld vorm te geven. Nyrstar is een toonaangevende
wereldwijde multimetalenonderneming, die aanzienlijke hoeveelheden
zink en lood produceert, net als andere producten (waaronder zilver,
goud en koper). Nyrstar staat als NYR genoteerd op NYSE Euronext
Brussel. Surf voor meer informatie over Nyrstar naar www.nyrstar.com.


Contacts

Michael Morley
Director, Legal and
External Affairs
T: +44 20 7408 8120
[email protected]

Investors

Chris James
Group Manager,
Investor Relations
T: +44 20 7408 8161
M: +44 7912 269 497
[email protected]

Media

Geert Lambrechts
Manager,
Corporate Communications
T: +32 14 449 646
M: +32 473 637 892
[email protected]


Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de 
afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.