Information  X 
Enter a valid email address
  Print      Mail a friend       More announcements

Wednesday 23 April, 2008

Badger Explorer

BXPL 1Q 2008 - RAPPORT

Badger Explorer ASA (BXPL) har i løpet av første kvartal 2008 hatt
god framgang i den videre tekniske produktutvikling av en Badger
Explorer prototype og i forberedelsene til kommersielle operasjoner.
 
Rammeavtalene med partnerne er utvidet og har blitt signert av
ExxonMobil og StatoilHydro. Shell har ennå ikke signert avtalen.
Avtalene er strukturert slik at det er en separat og selvstendig
avtale mellom det respektive oljeselskap og BXPL. De nye avtalene
innebærer omfattende støtte fra partnerne i den pågående
utviklingsfase og omfatter også en plan som inkluderer kommersielle
tjenester for partnerne. Kommersielle tjenester estimeres å kunne
begynne fjerde kvartal 2009 eventuelt første halvår 2010.
 
BXPL forbereder for såkalt Demo50 test ved testområdet i Danmark,
forberedelsene inkluderer også geologiske studier og bygging av en
fullt sammensatt Badger Explorer Demo50 utgave.
 
Samarbeidet med Calidus Engineering Ltd utvikler seg i tråd med de
planer og forventinger vi hadde da oppkjøpet av Calidus ble gjort.
Oppkjøpet har medført at BXPL kapasitet og gjennomføringsevne er
betydelig styrket.
 
Komponenter og delsystemer i Badger Explorer Demo50 utgaven vil
gjennomgå kritiske tester i Danmark i løpet av andre kvartal 2008,
dette som en forberedelse til uavhengige prøveboringer med Demo50
utgaven som vil finne sted i Danmark i løpet av andre halvår 2008.
Parallelt har arbeidet startet med å utvikle en Demo125 utgave av
Badger Explorer, det legges opp til at Demo 125 utgaven vil bli
testet og kvalitetssikret gjennom 2009.
 
Innen Badger Plasma teknologi-området har man tatt i bruk en ny test
stasjon i Stavanger. Kvalifiseringsaktiviteter pågår som forberedelse
til mer detaljerte utviklingsoppgaver, som vil finne sted i løpet av
andre kvartal 2008. De detaljerte testene skal lede fram til
konklusjoner med hensyn til hvilke konkrete produktområder man skal
gå videre med.
 
Badger-konsernet hadde inntekter i 1Q 2008 tilsvarende MNOK 1,9.
Tilsvarende tall for samme kvartal i 2007 var KNOK 150.
Driftsutgiftene i 1Q 2008 beløp seg til kNOK 4 440, sammenlignet med
kNOK 1 825 i 1Q 2007. EBITDA for 1Q 2008 var kNOK - 2 473. kNOK -
1 676 i 1Q 2007. Kontantbeholdningen pr 31.03.2008 var MNOK 195.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
 
Adm dir Kjell Erik Drevdal, mobil + 47 916 43552
Finansdir Gunnar Dolven, mobil + 47 908 53 168
 
About Badger Explorer ASA
Badger Explorer ASA is developing a revolutionary method for
exploration and verification of oil and gas prospects, called Badger
Explorer. Badger Explorer drills down and buries itself in the
underground, equipped with numerous sensors, which measure and
register vital formation and physical data. The method provides a
substantially lower risk, cost and complex operation compared to
utilising an expensive conventional drilling rig.
The crushed formation cuttings are transported through the tool,
deposited and compressed in the void behind the unit. Potential
excess volume is injected into fractures generated by Badger
Explorer. The unit is connected to a combined power and signal cable
which again is connected to the surface. The unit is powered by
electricity and transmits data signals to the surface through the
cable.
In addition, the wholly owned Badger Plasma Technology AS subsidiary
has an exclusive licence to exploit the patented plasma channel
drilling (PCD) technique developed at Britain`s University of
Strathclyde. The solution is removing scale and other obstructions in
production/injection wells with the aid of sparks generated at high
electrical voltages.
www.bxpl.com


                                                                                   

a d v e r t i s e m e n t