Information  X 
Enter a valid email address

C-Rad AB (0R44)

  Print      Mail a friend

Tuesday 16 April, 2019

C-Rad AB

C-RAD meddelar att teckningsoptioner har utnyttjats och att tilldelning av aktier skett

C-RAD meddelar att teckningsoptioner har utnyttjats och att tilldelning av aktier skett

C-RAD AB (publ) ("C-RAD" eller "Bolaget") meddelar att 264 000 teckningsoptioner som emitterades efter beslut av årsstämman den 14 april 2016 har utnyttjats av innehavare till en kurs om 11,80 kronor och att styrelsen för Bolaget därmed beslutat att tilldela 264 000 aktier av serie B till tecknarna.

Styrelsen för C-RAD har beslutat att tilldela 264 000 aktier av serie B som tecknats i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna som emitterades efter beslut av årsstämman den 14 april 2016. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs om 11,80 kronor per aktie.

Samtliga aktier har tecknats genom kontant betalning och totalt betalas 3 115 200 kronor för de tecknade aktierna, vilket kommer att öka Bolagets aktiekapital med 39 600,02 kronor, från cirka 4 613 556,70 kronor till cirka 4 653 156,72 kronor. Antalet aktier ökar med 264 000, från 30 757 036 till 31 021 036 och innebär en utspädning på cirka 0,85 procent av antalet aktier och en utspädning på cirka 0,55 procent av antalet röster i Bolaget. Samtliga teckningsoptioner som förvärvades av deltagare i samband med årsstämma 2016 har därmed utnyttjats.

För detaljerade villkor avseende teckningsoptionerna hänvisas till Bolagets hemsida, www.c-rad.se.

För vidare upplysningar:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post: [email protected]

Om C-RAD
C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 53 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2019, kl. 08.30.

Attachment


a d v e r t i s e m e n t