Information  X 
Enter a valid email address

Elisa Oyj (0I8Y)

  Print      Mail a friend       Annual reports

Wednesday 21 April, 2010

Elisa Oyj

Elisa yhdistää henkilökohtaisen asiakaspalve...


Elisa Oyj, lehdistötiedote 21.4.2010

Elisa yhdistää uudessa, yritysasiakkaille suunnatussa
asiakaspalveluratkaisussaan verkkoasioinnin ja henkilökohtaisen asiakaspalvelun.
Uusi asiakaspalveluratkaisu monipuolistaa merkittävästi verkkoasiointia ja tuo
verkkopalvelujen tarjoajille uusia liiketoiminnan kasvumahdollisuuksia.

Elisa on yhdistänyt uudistetussa, yritysasiakkaille myytävässä
asiakaspalveluratkaisussaan internetin osaksi monikanavaista
kontaktinohjausjärjestelmää. Asiakas saa yhdellä napinpainalluksella puhe- tai
pikaviestintä-yhteyden verkkosivujen kautta palveluntarjoajan asiakaspalveluun
ilman, että verkkoasiointia tarvitsee keskeyttää.
Asiakaspalveluratkaisu on suunnattu erityisesti yrityksille, joilla on paljon
kuluttaja-asiakkaita tai joihin kohdistuu runsaasti asiakaskontakteja, ja se
soveltuu osaksi organisaation sähköisiä tilauskanavia.

- Suomalaiset asioivat yhä useammin suoraan verkossa ja esimerkiksi
Tilastokeskuksen mukaan 86 % netin käyttäjistä etsii tietoa tuottaista ja
palveluista. Halusimme kehittää asiakaspalveluratkaisumme vastaamaan yhä
kattavammin sekä nykyisiä että tulevaisuuden asiakastarpeita. Asiakaspalvelun
virtualisointi sujuvoittaa ja tehostaa verkkoasiointia ja tarjoaa samalla selviä
liiketoiminnan laajentamismahdollisuuksia sekä tuottavuuden kasvua
verkkopalveluntarjoajille, toteaa johtaja Anna-Mari Ylihurula Elisalta.

Kaikki asiakaspalvelukanavat samasta palvelusta

Uudistuksen myötä asiakas voi tarpeensa mukaan valita itselleen parhaiten
sopivan asiointikanavan verkon, puhelimen tai sähköpostin väliltä, jolloin
asiakaspalvelun saaminen verkkoasioinnin yhteydessä nopeutuu ja helpottuu.
Palveluntarjoajan näkökulmasta koko organisaation asiakaskohtaamisia voidaan
hallita ja johtaa yhtenäisten integroitujen työvälineiden kautta, jolloin
asiakasymmärrys paranee ja asiakassuhteiden kehittäminen helpottuu.

- Esimerkiksi verkossa asioiva matkanvaraaja voi kommunikoida palveluntarjoajan
kanssa vaivattomasti verkkosivuilla olevan pikaviesti-ominaisuuden avulla,
jolloin hän saa vastaukset varaustaan koskeviin kysymyksiin nopeasti ja
helposti. Samalla tavoin asiointi sujuvoituu, kun vaikkapa asunnonostaja voi
yhdellä klikkauksella soittaa internet-puhelun suoraan kiinnostuksensa kohteena
olevan asunnon kiinteistönvälittäjälle, Ylihurula kuvailee.

Asiakaspalveluratkaisun uusia ominaisuuksia ovat click-to-call ja
chat-kontaktikanavien lisäksi puhelujen välitys ja asiakaspalvelun tarjoaminen
samasta käyttöliittymästä, entistä monipuolisempi kontaktienohjaus sekä
kattavammat raportointi- ja huoltotoiminnot. Elisan asiakaspalveluratkaisu
toimii minkä tahansa vaihdeteknologian päällä ja se toimitetaan asiakkaalle
pilvipalveluna SaaS-mallin mukaisesti.

Lisätiedot:
Elisa Oyj, Anna-Mari Ylihurula, johtaja,
050 0585727,[email protected]sa.fi <mailto:[email protected]>

Elisa on Pohjoismaiden johtava viestintäpalvelujen tuottaja ja on julkisesti
noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Suuret Yhtiöt -listalla. Elisa toimii
Pohjoismaiden lisäksi Baltian maissa ja Venäjällä. Palvelemme alueellisesti noin
2 miljoonaa kuluttaja-asiakasta ja kansainvälisesti noin 150 000 yritys- ja
yrittäjäasiakasta tarjoamalla laajan valikoiman erilaisia liittymiä
palveluineen. Välitämme ihmisille elämyksiä ja parannamme organisaatioiden
tuottavuutta verkossa. Elisa keskittyy kehittämään kuluttajille ja
yritysasiakkaille ICT- ja online-palveluja. Liikevaihtomme vuonna 2009 oli 1,43
miljardia euroa. Henkilöstön määrä on noin 3 200. Elisa toimii globaalisti
yhteistyössä Vodafonen ja Telenorin kanssa. Lisätietoja osoitteesta www.elisa.fi
<

http://www.elisa.fi>[HUG#1406124]                           

a d v e r t i s e m e n t