Information  X 
Enter a valid email address

Elisa Oyj (0I8Y)

  Print      Mail a friend       Annual reports

Wednesday 27 January, 2010

Elisa Oyj

Yrittäjien tuottavuudessa on tehostamisen varaa


Elisa Oyj, lehdistötiedote 27.1.2010

Yritykset eivät tunnista kaikkia tuottavuuteensa vaikuttavia tekijöitä. Elisan
toteuttamassa asiakaspäivätutkimuksessa ilmeni, että suomalaisissa yrityksissä
tuottavuus ymmärretään usein vain kustannussäästöjen kautta.

Asiakaspäivätutkimus paljasti myös, että suomalaisten yritysten kohtaamat
tuottavuuteen liittyvät ongelmat ovat hyvin arkipäiväisiä ja konkreettisia.
Yrittäjät kaipaavat apua erityisesti oman ydinosaamisensa ulkopuolelle jääviin
toimintoihin, kuten laskutukseen, asiakastyöhön, myyntiin ja ostotoimintaan.


- Yrittäjät ovat tuottavimmillaan saadessaan keskittyä omaan ydinosaamiseensa,
mutta usein he joutuvat käyttämään tarpeettoman paljon aikaa myös
ydinosaamisensa ulkopuolelle jääviin toimintoihin. Näihin tehtäviin on kuitenkin
olemassa runsaasti tukipalveluja ja apuprosesseja, joiden tehokas hyödyntäminen
sujuvoittaisi työntekoa ja parantaisi samalla tuottavuutta, toteaa Elisa Oyj:n
myyntijohtajaKimmo Laaksonen.

Tuottavuutta voitaisiin parantaa myös kattavammalla riskienhallinnalla sekä
huolehtimalla työntekijöiden hyvinvoinnista säntillisemmin.

- Helppokäyttöiset ja toimivat työvälineet lisäävät henkistä hyvinvointia ja
samalla myös työtehokkuutta. Useilla työpaikoilla luotetaan muistiin aivan
liikaa. Tuottavuuden kannalta on selvä riski, jos tieto on vain yhden
työntekijän päässä, sanoo Laaksonen.

Etätyöhön kaivataan apuvälineitä

Kasvavat joustavuusvaatimukset ja lisääntynyt tien päällä työskentely
aiheuttavat useille yrittäjille päänvaivaa, koska nykyiset käytössä olevat
työvälineet kommunikointiin ja tietojen tallentamiseen eivät vastaa liikkuvan
työn tarpeita. Jos rutiinien suorittaminen on paikkaan sidottua, tehokkuus
kärsii.

- Sähköiset työvälineet, kuten etätyö- ja mobiilidatayhteydet, mahdollistavat
joustavan työskentelyn ja parantavat yrittäjien ajankäytön hallintaa. Myös
verkkonäkyvyyden parantaminen sekä verkon hyödyntäminen esimerkiksi kokousten ja
koulutuksen järjestämisessä ovat yksinkertaisia ratkaisuja tuottavuuden
tehostamiseksi, toteaa Laaksonen.

Elisa selvitti tuottavuuden toteutumista asiakaspäivätutkimuksessaan syyskuussa
2009. Edellinen asiakaspäivätutkimus toteutettiin vuonna 2006 ja siitä saatua
tutkimustietoa on hyödynnetty aktiivisesti yrittäjien palveluvalikoiman
kehittämisessä. Elisa toteutti vuoden 2009 asiakaspäivätutkimuksen
havainnoimalla ja haastattelemalla asiakasyritystensä henkilöstöä. Tutkimukseen
osallistui 41 Elisan asiakasyritystä.

Lisätiedot:
Kimmo Laaksonen, myyntijohtaja, Elisa Oyj, puh.
050 4693060,[email protected] <mailto:[email protected]>

Elisa on Pohjoismaiden johtava viestintäpalvelujen tuottaja ja kuuluu Euroopan
500 suurimman julkisesti noteeratun yhtiön joukkoon. Elisa toimii Pohjoismaiden
lisäksi Baltian maissa ja Venäjällä. Palvelemme alueellisesti noin 2 miljoonaa
kuluttaja-asiakasta ja kansainvälisesti noin 15 000 yritysasiakasta tarjoamalla
laajan valikoiman erilaisia liittymiä palveluineen. Välitämme ihmisille
elämyksiä ja parannamme organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Elisa keskittyy
kehittämään kuluttajille ja yritysasiakkaille ICT- ja online-palveluja.
Liikevaihtomme vuonna 2008 oli 1,49 miljardia euroa. Henkilöstön määrä on noin
2 900. Elisa toimii globaalisti yhteistyössä Vodafonen ja Telenorin kanssa.
Lisätietoja osoitteesta www.elisa.fi <

http://www.elisa.fi>[HUG#1377499]	            

a d v e r t i s e m e n t