Information  X 
Enter a valid email address

Nyrstar (0JNH)

  Print   

Wednesday 28 October, 2009

Nyrstar

Nyrstar Tweede tussentijdse verklaring van het ...

Balen, België (28 oktober 2009)


HOOFDPUNTEN

Actief de aangekondigde strategie voortzetten

 * Aangekondigde overeenkomsten voor de acquisitie van East
  Tennessee Zinc-mijnencomplex (VS), 85% belang in de
  Coricancha-mijn (Peru) en 19,9% belang in Ironbark (eigenaar van
  de internationale zink-loodafzetting Citronen in Groenland)

Op schema met transformationele veranderingen

 * Op schema om duurzame jaarlijkse besparingen van ¤75 miljoen
  tegen eind 2010 te halen (in vergelijking met 2008)
 * Op schema naar een vermindering van het personeelsbestand met 500
  tegen eind 2010 (435 afvloeiingen afgerond op 30 september 2009)
 * Blijven richten op onderliggende operationele kosten voor primair
  metaal van ¤500/ton in 2009[1]

Productie afgestemd op marktomstandigheden

 * Productie van verkoopbaar zinkmetaal steeg 6% in K3 2009 in
  vergelijking met K2 2009.
 * Volledige productie hervat in Budel (Nederland) en Clarksville
  (VS) in juli en beperkte productie heropgestart in de smelterij
  in Balen (België) op het einde van september.

Sterke financiële positie

 * Aanbod converteerbare obligaties voor ¤120 miljoen (vervaldatum
  2014) voltooid in juli
 * Sterke financiële positie met bruto cash ¤198 miljoen (met
  inbegrip van de netto opbrengsten van de converteerbare
  obligatie) en netto cash van ¤89 miljoen op 30 september 2009
 * Nieuw dividendbeleid aangekondigd afgestemd op de strategie                             9
                     9 maanden maanden
Productie [2]    K3  K2  Wijziging  tot 30  tot 30 Wijziging
('000 ton)    2009 2009      % sep 2009 sep 2008     %
Verkoopbaar    207  195     6%    580   781   -26%
zinkmetaal
Verkoopbaar     59  60     -2%    170   179    -5%
loodmetaal
Koperkathode    1,1  1,0     5%    3,1   2,6    21%
Zilver ('000   3.775 4.325    -13%  12.294  10.316    19%
troy ounce)
Goud ('000 troy  7,4  5,1     45%   17,8   11,7    52%
ounce)
Markt
Gemiddelde LME  1.757 1.476     19%   1.472  2.099   -30%
zinkprijs
(US$/ton)
Gemiddelde    1,43 1,36         1,37   1,52
wisselkoers              5%             -10%
(¤/US$)


COMMENTAAR
De Vennootschap heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt in  het
implementeren van  de strategie  tijdens K3  2009. Ze  maakte
overeenkomsten bekend voor de overname van het East Tennessee
Zinc-mijnencomplex (VS), een 85% belang in de Coricancha-mijn (Peru)
en een belang van 19,9% in Ironbark (eigenaar van de internationale
zinkloodafzetting Citronen).

In combinatie met de mijn in Gordonsville, die in mei  werd
overgenomen, zullen de Tennessee-mijnen eens ze op volle kracht
produceren in staat zijn om te voldoen aan meer dan 100% van de
concentraatbehoefte van de smelterij in Clarksville en zullen ze
bovendien belangrijke samenwerkingsverbanden opleveren voor de Groep
zoals eerder al aangekondigd.

De investering van de Vennootschap in Ironbark biedt toegang tot één
van de grootste onontwikkelde zinkbronnen ter wereld (Citronen) met
een afnameovereenkomst gedurende de levensduur van de mijn van 35%
van de productie eens de commerciële productie van start gaat, naar
verwachting binnen de komende 3 tot 5 jaar.

Men verwacht daarnaast dat de uitgebreide Coricancha-mijn  een
waardevolle bijdrage zal leveren tot de verdiensten van de Groep in
de toekomst via de productie van zink, lood, goud en zilver.

De Vennootschap blijft in het kader van haar strategie verdere
mogelijkheden verkennen.

De Vennootschap blijft aanzienlijke vooruitgang boeken in  het
uitvoeren van omvormingen om te komen tot een gestroomlijnde,
efficiënte,  dynamische  en   flexibele  onderneming.   Het
herstructureringsprogramma verloopt volgens  schema en zal  een
duurzame jaarlijkse besparing op de kosten opleveren van ¤ 75
miljoen. Bovendien zal het personeelsbestand binnen de bestaande
activiteit tegen het einde van 2010 met 500 worden verminderd. Via
deze en andere besparingsinitiatieven blijft de Vennootschap zich
richten op onderliggende operationele  kosten per ton  primair
verkoopbaar metaal van ¤500/t in 2009.

De zinkmarkt vertoont tekenen van herstel onder invloed van de
stijgende vraag vanuit de staalindustrie, voornamelijk uit China en
recenter ook vanuit Europa en de VS. Bijgevolg zag de Vennootschap de
vraag naar galvanisaties en gespecialiseerde legeringen  ietwat
verbeteren hoewel de premies onder druk blijven liggen.

De gemiddelde zinkprijs steeg in K3 2009 met 19% in vergelijking met
K2 2009. Dat levert een positieve bijdrage aan de Verwerkingslonen en
bonusmetaal. De stijgende grondstoffenprijzen hebben ook bijgedragen
aan de verdiensten uit de andere metalen van de Vennootschap. De
prijzen voor zwavelzuur daarentegen blijven echter onderhevig aan
stevige druk en zijn gedaald op alle markten ter wereld, in het
bijzonder in Europa.

De Vennootschap behoudt een sterke financiële positie met een bruto
cashpositie van ¤198 miljoen op 30 september en een netto cashpositie
van ¤89 miljoen, iets lager dan H1 2009, voornamelijk te wijten aan
de grotere behoefte aan werkkapitaal als gevolg van de stijgende
metaalprijzen.

Roland Junck, Chief Executive Officer van Nyrstar, verklaarde:

"We hebben significante vooruitgang geboekt bij het uitvoeren van
onze aangekondigde strategie gedurende dit kwartaal. We zijn ervan
overtuigd dat de mijnen in Tennessee en de Coricancha-mijn met
meerdere metalen een significante bijdrage kunnen leveren aan onze
inkomsten gedurende de komende jaren. Onze financiële positie blijft
solide. We blijven verdere mogelijkheden verkennen om onze strategie
te realiseren.

Ondertussen blijven we doorgaan met de transformaties binnen onze
activiteit om te komen tot een gestroomlijnde, efficiënte, dynamische
en flexibele  onderneming.  We  zijn goed  onderweg  om  onze
verbintenissen na te leven.

De zinkmarkt vertoont tekenen van herstel. We waren verheugd om ook
opnieuw productie te kunnen starten in de smelter in Balen.  Hoewel
de markten op korte termijn waarschijnlijk zullen blijven schommelen,
zijn we ervan overtuigd dat de vooruitzichten voor zink en andere
grondstoffen op middellange tot lange termijn positief zijn en
verdere groeikansen zullen bieden."


CONFERENTIEGESPREK EN PRESENTATIE

Het management  zal  deze  resultaten  bespreken  tijdens  een
conferentiegesprek   en   een   presentatie   voor   de
investeerdersgemeenschap op 28 oktober om 09.00 uur UK tijd, 10.00
uur Centraal Europese Tijd. Het conferentiegesprek kan live gevolgd
worden via een webcast op de website van Nyrstar, www.nyrstar.com,
waar het ook in de archieven zal worden geplaatst.


[1] Totale onderliggende bedrijfskosten voor de groep per ton primair
verkoopbaar metaal (zink en lood, ARA en nieuwe mijnen niet
inbegrepen).
[2] Omvat de productie van enkel de primaire en secundaire
smelterijen (Auby, Balen/Overpelt, Budel, Clarksville, Hobart, Port
Pirie, ARA (50%)). Interne overdrachten van kathoden om deze daarna
te smelten en te gieten zijn niet inbegrepen (ongeveer 28.000 in K3
2009 en 32.000 in K2 2009). De loodproductie bij ARA is een
weerspiegeling van de eigendom van Nyrstar op 30 september 2009. De
productie in Föhl, Galva 45, Genesis en


NYRSTAR NV
ZINKSTRAAT 1
B-2490
BALEN
BELGIUM

[email protected]
www.nyrstar.com


Contacts

Michael Morley
Director, Legal and
External Affairs
T: +44 20 7408 8120
[email protected]

Investors

Chris James
Group Manager,
Investor Relations
T: +44 20 7408 8161
M: +44 7912 269 497
[email protected]

Media

Geert Lambrechts
Manager,
Corporate Communications
T: +32 14 449 646
M: +32 473 637 892
[email protected]


Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:


Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de 
afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.
                                               

a d v e r t i s e m e n t