Information  X 
Enter a valid email address

Oriflame Cosmetics AB (0HG6)

  Print   

Tuesday 19 May, 2009

Oriflame Cosmetics AB

Oriflame Cosmetics - Årsstämma

         Årsstämma i Oriflame Cosmetics S.A.

Årsstämma i Oriflame Cosmetics S.A. ("Bolaget") avhölls idag i
Luxemburg. Alla styrelseledamöter (Lennart Björk, Magnus Brännström,
Marie Ehrling, Lilian Fossum, Alexander af Jochnick, Jonas af
Jochnick, Robert af Jochnick, Helle Kruse Nielsen och Christian
Salamon) omvaldes för tiden intill slutet av nästkommande ordinarie
bolagsstämma. Robert af Jochnick omvaldes till styrelsens ordförande
för tiden intill slutet av nästkommande ordinarie bolagsstämma. KPMG
S.à. r.l. omvaldes till Bolagets revisor.

Årsstämman godkände styrelsens beslut om en utdelning på EUR 1,25 per
aktie (eller motsvarande summa i SEK per svenskt depåbevis). Sista
dag för handel i Oriflameaktien inklusive rätt till utdelning är den
19 maj 2009. Utbetalning beräknas ske genom VPC AB den 28 maj 2009.

Alla övriga förslag till beslut presenterade vid ordinarie i enlighet
med kallelsen godkändes av aktieägarna.


Denna information skickades av Hugin.
                                                                                                          

a d v e r t i s e m e n t